Ochrana osobných údajov

Tieto Pravidlá ochrany súkromia popisujú spôsob ochrany a použitia informácií prijatých pri komunikácii s používateľom webových stránok www.zaluziemarket.sk, ktoré prevádzkuje Miroslava Svobodová/IČO: 51849259; DIČ: 1043184318. 

Poskytnuté údaje budú použité v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z. z.: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (GDPR).

Aké údaje spracúvame?

1. Údaje poskytnuté zákazníkmi

 • Pri registrácii, prihlásení, nákupe produktu alebo služby zhromažďujeme nformácie slúžiace k identifikácii zákazníka, t. j. meno, dodaciu a fakturačnú adresu, e-mailovú adresu, telefónny kontakt a číslo bankového spojenia v prípade využitia možnosti platby bankovým prevodom.

2. Cookies

 • Pri návšteve našich stránok môžeme poslať na Vaše zariadenie jeden alebo viac súborov tzv. cookies – ide o malý textový súbor obsahujúci reťazec alfanumerických znakov, ktorý jednoznačne identifikuje váš prehliadač.
 • Používame dva typy cookies, trvalé a jednorázové.
 • Trvalé súbory cookies zostávajú na pevnom disku aj po zavretí prehliadača - ten ich pri ďalšej návšteve našich stránok opätovne použije. Tento typ cookies môžete odstrániť, keď budete postupovať podľa pokynov v sekcii Pomocník vášho prehliadača.
 • Jednorázové cookie súbory sú dočasné a sú zmazané, akonáhle zavriete prehliadač.
 • Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby žiadne súbory cookies neprijímal, alebo aby ich prijatie indikoval. Niektoré funkcie našich stránok však nemusia byť plne funkčné, ak funkciu „prijímať cookies“ vypnete.

3. Súbory protokolu

 • Naše servery zaznamenávajú informácie, ktoré váš webový prehliadač odosiela pri každej návšteve webovej stránky.
 • Tieto protokoly serveru (tzv. log súbory) môžu obsahovať informácie, ako je napríklad vaša webová požiadavka, IP adresa, typ prehliadača, jazyk prehliadača, odkazujúce / výstupné stránky a URL, typ platformy, počet kliknutí, názvy domén, vstupné stránky, počet prehliadnutých stránok a poradie týchto stránok, množstvo času stráveného na určitých stránkach, dátum a čas vašej požadavky a jeden alebo viac súborov cookies, ktoré môžu jednoznačne identifikovať váš prehliadač.

Nezbierame a nespracúvame žiadne citlivé údaje (o rasovej a etnickej príslušnosti, náboženskom vyznaní, zdravotnom stave atď.).


Ako prijaté informácie používame


1. Identifikačné údaje

 • Poskytnuté identifikačné údaje sú nevyhnutné k realizácii objednávky. V prípade neposkytnutia identifikačných údajov nie je možné uzatvoriť kúpnu zmluvu.
 • Vašu e - mailovú adresu a telefónne číslo využívame len k najnutnejšej komunikácii týkajúcej sa objednávky (s presahom na prepravnú spoločnosť), prípadne ku komunikácii iniciovanej užívateľom. Newslettery neposielame.

2. Cookies a log súbory používame primárne za účelom:

 • zapamätania informácií, ktoré tak nebudete musieť znovu zadávať pri ďalšej návšteve našich stránok; 
 • diagnózy a opravy technických problémov nahlásených našimi zákazníkmi, ktoré sú spojené s IP adresami pod kontrolou konkrétnej webovej spoločnosti alebo poskytovateľa pripojenia;
 • prístupu k informáciám po registrácii a zakúpení produktov alebo služieb za účelom naplnenia kúpnej zmluvy.


Vaše práva


 • právo na prístup ku svojím osobným údajom ;
 • právo na opravu osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania;
 • právo na výmaz osobných údajov;
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov;
 • právo na prenositeľnosť údajov;
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky prostredníctvom adresy alebo e-mailu prevádzkovateľa uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach.
V prípade podozrenia na zneužitie svojich osobných údajov môžete adresovať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov.


Bezpečnosť osobných údajov

Vaše osobné údaje používame  v súlade s platnými právnymi predpismi vrátane GDPR.  Okrem prevádzkovateľa k nim majú prístup len osoby poverené expedíciou tovaru, tie dostávajú len údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú k zabezpečeniu svojich služieb.

Prístup k vašim osobným údajom je chránený unikátnym heslom (nezabúdajte, že za utajenie svojho hesla a informácií o účte zodpovedáte aj vy) a bránou firewall. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.


Sociálne siete

Na stránkah www.zaluziemarket.sk používame plug-iny sodiálnych sietí /FB, Instagram a Pinterest/. Na obsah údajov prenesených prostredníctvom sociálnych sietí nemáme vplyv. Ak máte záujem o bližšíe informácie týkajúce sa ochrany súkromia na tejto platforme, môžete sa s nimi podrobne oboznámiť na odkazoch: 


Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje /adresu bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo a platobné údaje/ uchovávame 5 rokov od poslednej objednávky. V prípade skončenia užívateľskej registrácie alebo žiadosti o vymazanie osobných údajov likvidujeme osobné údaje okamžite - aj s presahom na prepravné spoločnosti.


Záver

Prevádzkovateľ webových stránok www.zaluziemarket.sk si vyhradzuje právo na úpravu podmienok ochrany osobných údajov. O každej potenciálnej zmene budete včas informovaní prostredníctvom týchto stránok.


Dátum poslednej aktualizácie:

14. 8.. 2019